El-sjekk

Drammen, Lier, Mjøndalen, Hokksund, Asker, Bærum omegn.

Ta en el-sjekk hvert 5 år

Vær oppmerksom på at det er eier eller bruker som er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret. Det er viktig at det elektriske anlegget ettersees av fagperson med jevne mellomrom, for eksempel hvert 5. år. Husk at det elektriske anlegget har en begrenset levetid og følg monteringsansvisningen og brukerveiledningen når du monterer eller bruker elektriske apparater.

Unngå brann

Årsaken til en brann er ofte feil i el-anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Med el-sjekk får du en utvidet kontroll av det elektriske anlegget som er utført av en sertifisert kontrollør. Når du bestiller el-sjekk , vil du bli kontaktet for avtale om tidspunkt. Vedlikehold av bygningens el-installasjon og ikke minst installasjon av egnet sikringsutstyr er viktige tiltak mot brannfaren.

Sertifiserte kontrollører

Kontrollen og rådgivningen gjennomføres av kontrollør som er sertifisert av NEMKO eller Veritas. El-sjekken er utarbeidet både for privatboliger og for landbruk – og det gis rabatt i forsikringspremien til de som har gjennomført kontrollen og rettet opp eventuelle feil og mangler som kontrollen har avdekket. Kostnaden forbundet med en el-sjekk er avhengig av størrelsen på bygningen og det elektriske anlegget.

Tips

Vi anbefaler på det sterkeste at alle hustander skal ha:

  • Jordfeilbryter
  • Overspenningsvern
  • Komfyrvakt/koblingsur
Det er kun elektrofagfolk som har lov til og montere elektriske installasjoner. Dersom du oppdager noe galt når du ser over det elektriske anlegget, eller svarer JA på et av spørsmålene i egen-sjekken, burde du kontakte oss. Vi utfører el-sjekk i Buskerud og Akershus.

Bestill el-sjekk