Overspennings­vern

Drammen, Lier, Mjøndalen, Hokksund, Asker, Bærum omegn.

Spørsmål og svar om overspenningsvern

1. Hvilken reservepatron skal benyttes?
Vern av typen PUxC (x=1, 2, 3,4), farge grå/hvit har kommet i to versjoner. Eldre type har kniv i topp og bunn, reservepatron har El.nr:1658505(275V). Nyere type har kniv tilkobling i bakkant, reservepatron har El.nr:1658323(275V). Nye vern av typen PU II x (x=1, 2, 3,4), farge oransje. Reservepatron har El.nr 1623153 (280 V)
2. Hvilken tennspenning skal jeg velge i et 3-fase 230V IT-nett?
Svar: I NEK 400:2010 er det minstekrav til 360V tennspenning i ett IT anlegg. Vi velger her 385V tennspenning.
3. Hvilken tennspenning i et TN-400V anlegg?
I dette nettet er det 400V mellom fase-fase og 230V mellom faseleder og jord/nøytral. Vi velger derfor normalt 280V tennspenning på vernet i TN-nett. Ved dette valget får vi lavere restspenning og sørger for at god selektivitet ivaretas dersom andre vern er installert lenger ute i anlegget.
4. Hva er god jord for et overspenningsvern?
God jord er en forutsetning for at overspenningsvernet skal fungere etter hensikten. Dette oppnår vi bla. ved å sørge for at jordleder er så kort som mulig, ikke har skarpe bøyer eller skjøter, ikke ligger parallelt med øvrige kurser og har et tverrsnitt på minimum 10mm2. Anbefalt tverrsnitt for klasse II vern er 16 mm2.
5. Må jeg beskytte N-leder i et TN-S nett?
N-leder SKAL beskyttes i et TN-S nett dersom man ikke har kontroll over PEN-splitten. Om man har kontroll på denne (samme tavlefelt etc.) kan beskyttelse på N-leder utelates.

Hvordan virker vernet?

Overspenningsvernet består av komponenter som leder uønskede spenningstopper/transienter på en kontrollert måte til jord og på den måten beskytter utstyr som står etter vernet. Monter overspenningsvern og få:

 

  • Lengre levetid på elektronisk utstyr
  • Økt sikkerhet mot brann
  • Lavere forsikringspremie
  • Høyere driftssikkerhet
  • Et oppdatert el-anlegg som tilfredsstiller nyeste krav i forskriftene

Kontakt oss for Overspenningsvern