Overspennings­vern

Drammen, Lier, Mjøndalen, Hokksund, Asker, Bærum omegn.
De fleste forbinder overspenning med lynnedslag i korte perioder. I dag vet vi at minst halvparten av overspenningene kommer fra nettrelaterte feil, som eksempelvis ut- og innkoblinger på trafokretsen. Har du kontroll på hvilke krav som gjelder, og hvilke produkter som er godkjent for bruk i norske nett? Her finner du nødvendig informasjon om overspenningsvern

— Alle bygninger som er oppført etter 2010 skal ha mellomvern i henhold til kravet i NEK400. Men mange boliger er bygd før kravet ble innført, og det er ytterst viktig å informere kunder med eldre anlegg om at de ikke er beskyttet mot overspenning, og anbefale en oppgradering etter dagens krav. En faglig anbefaling fra Elektroinstallatør Sunne

Usynlig brannfare

Som følge av en rekke branner i elektriske anlegg ble kravet om mellomvern innført for elleve år siden. Det stilles også krav til fremføring av jordleder og jordelektroden.

— Uten mellomvern kan overspenning føre til svekkinger eller skader, som i verste fall kan føre til brann i el-anlegget. Det som er så skummelt med slike skader er at de ikke er synlige med en gang, og brannfaren er stor på et seinere tidspunkt når kabelen blir belastet fullt ut.

Ikke glem finvernet!

En mann som er lidenskapelig opptatt av å gi kunden best mulig overspenningsbeskyttelse, er Mikael Salsheden. Han er produktsjef for Energi i Micro Matic og ønsker å sette søkelyset på finvernet, som han ikke synes får oppmerksomheten det fortjener eller nevnes ofte nok da det ikke foreligger krav til finvern foran pluggbart utstyr.

— NK elektriske AS har god kunnskap og erfaring til finvernets egenskaper. . Mellomvernet beskytter el-anlegget mot brannfare og skade, mens finvernet vil beskytte elektronikken vi har rundt i hjemmene våre. Finvern må vel og merke kun brukes dersom det er et mellomvern installert i anlegget.

— Finvern fra Micro Matic f eks. beskytter all elektronikk tilkoblet stikkontakter innenfor fem meter, både før og etter vernets plassering på samme kurs. Finvern vil kunne spare kundene for unødvendige utgifter som følge av eventuelle overspenningsskader på elektronikk.

Derfor bør du bestille av oss.

Finvern selges via mange forskjellige utsalgssteder, Installatøren anbefaler deg å kjøpe finvern fra proffmarkedet.

— Mange finvern som kan kjøpes utenfor proffmarkedet er ofte kun godkjent for TN-nett, som er vanlig å bruke i resten av Europa. I Norge er ca. 70% av befolkningen tilkoblet IT-nett som har spesielle særnorske krav etter NEK400.

Finvern for norske IT-nett skal minimum ha Uc440V fase-jord og Uc275V fase-fase beskyttelse. Et finvern godkjent for IT-nett kan også brukes på TN og TT-nett. Er finvernet kun beregnet for TN eller TT-nett, kan det ikke benyttes i et IT-nett.

Alle finvern fra Micro Matic f.eks. er godkjent for IT-nett og kan derfor benyttes i alle typer nett!

Salshedens huskeliste

  1. Mellomvernet blir svekket etter hvert som det utsettes for overspenninger og kan ha løst ut uten at kunde fått det med seg. Mellomvernet bør derfor sjekkes en til to ganger i året eller når man mistenker at anlegget blitt utsatt for overspenning.
  2. Ønsker man å beskytte elektronikk ute i anlegget må finvern monteres ved produktet.
  3. Vær obs på hvilket finvern du anskaffer deg – husk at IT-nett har særnorske krav iht. NEK400.
  4. Er ditt anlegg eldre enn 2010. Det reduserer brannfaren og gir et tryggere og sikrere anlegg for kunde.
  5. Har du anskaffet deg El bil? Krav til overspenningsvern.

Kontakt oss for Overspenningsvern