Elektriker­tjenester

Drammen, Lier, Mjøndalen, Hokksund, Asker, Bærum omegn.

Totalleverandør av EL-tjenester

Elektriker i Buskerud

NK Elektriske AS utfører alle typer elektrotjenester i Akershus, Buskerud, Vestfold og omegn. Vårt spesialfelt er EL-sikkerhet og EL-installasjon for private, nærings- og offentlige bygg, men har en bredde innen faget som få andre har. Som totalleverandør av EL-tjenester utfører vi også alle ordinære elektrikertjenester som lyssetting, installasjon av EL-opplegg i nye og eldre boliger og utskifting av sikringsskap.

 

Vårt kompetansefelt

 • Prosjektering av elektriske anlegg
 • DNV godkjent EL-sjekk og El-kontroll
 • Termografering
 • Installasjon av lys
 • Oppretting og påvisning av jordelektroder
 • Skjult varme
 • Smarthusløsninger
 • Jordfeilsøk
 • Installerer EKOM-anlegg
 • Bolig og Nærings installasjoner
 • Samsvarserklæring og dokumentasjon, 5 sikre.
 • Lokalisere og utbedre jordfeil
 • xComfort trådløs styring
 • E20 strømsparesystem

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon, befaring eller dersom du ønsker å bestille våre EL-tjenester.

Ønsker du å vite mer om el sikkerhet? Mer informasjon om dette vil komme på nettsiden, ta gjerne kontakt med oss for informasjon rundt dette i mellomtiden.

El-sjekk

Det er viktig at det elektriske anlegget ettersees av fagperson med jevne mellomrom, for eksempel hvert 5. år.

Termografering

Unngå brann, driftsstans og uforutsette hendelser – la oss utføre termografering av sikringsskap og internkontroller.

Smarthus

Ved å velge et smarthus, vil du kunne optimalisere boligens energiforbruk og lette hverdagen din betraktelig.

Sertifisert EKOM-installatør

Det stilles stadig høyere krav til internettforbindelser og kapasitetskrevende tjenester, som for eksempel smarthus og «Tingenes internett». Som sertifisert EKOM-installatører, utbedrer og opprettholder vi en velfungerende infrastruktur av datanettverk, og bidrar til at samfunnets kommunikasjonssystem er velfungerende og pålitelig.

Din totalleverandør av elektrotjenester

Sylling i Lier kommune har vi vårt kontor, og leverer våre tjenester hovedsakelig til Akershus, Buskerud, Oslo og Vestfold. Vi er medlem av NELFO, som er en bransje og arbeidsgiverorgansisasjon for EL- og IT-bedriftene i Norge. Vi er nytenkende og følger med på nye teknologiske trender i samfunnet, og er behjelpelige med god rådføring.