EFP systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut!

Slik fungerer EFP systemet

Spesialutviklede detektorer plasseres i sikringsskap, dataskap, ventilasjonsanlegg og/eller andre risikoområder i det elektriske anlegget. Detektorene vil avdekke gasser og røyk som frigis fra utstyr og kabler dersom det oppstår varmgang/branntilløp. Når en detektor avdekker branntilløp, vil den sende et signal til sentralenheten som i sin tur vil koble ut strømmen på deler av – eller hele anlegget. Sentralenheten har også en potensialfri alarmutgang som kan sende et signal til eventuelle eksterne varslingssystemer når sentralenheten går i alarm. Det er mulig å koble til ulike varslingssystemer, som for eksempel brann-/innbruddsalarmsystem eller nummersender.

Systemet kan skreddersys etter deres ønske og behov og på denne måten sørge for minimal driftsstans ved branntilløp.

Fordeler med EFP systemet

  • Man unngår skader på anlegget, materielle skader og eventuelle personskader som følge av brann
  • Man unngår skader som følge av luftforurensning og /eller slukkemidler
  • Kort driftsstans på anlegget – man kan utbedre feil uten at det er behov for å skifte ut hele sikringsskapet/tavlen/anlegget
  • Man unngår problematikken med farlige gasser fra brann i sikringsskap som er plassert i rømningsveier
  • Ved installasjon i nye anlegg vil systemet forhindre brann som følge av feilmontasje/ menneskelig svikt
  • Detektorene som benyttes i systemet er spesialutviklede miljøvennlige ionedetektorer

NEMKO har foretatt sikkerhetstest og EMC test av systemet
som helhet, og godkjent produktet (N-merke og CB-merke)

For befaring av ditt anlegg se Kontakt oss eller ring oss på 97089952

Presentasjon av EFP