E20 Strømsparesystem

Strømsparesystem er et styringssystem primært rettet mot å redusere strømforbruket. Systemet består av programvare inkl. nettbrett, styringsenhet og komponenter.

Gjør energisparing enkelt og effektivt.

Strømsparesystem

For deg som vil redusere kostnader
og spare miljøet.

  • Du kan avgjøre hvor mange oppvarmingskilder du ønsker.
  • Systemet kobles opp til WiFi-nettet + styreenheter.
  • Potensialet gir < 30% besparelse av eksisterende forbruk.
  • Forebygger høy tariff på ny nettleiemodell.

Startpakke

Startpakken inneholder det som kreves for
komme i gang, slik at kundens behov kan
kartlegges og bygge på med andre enheter. Inkluderer følgende:

  • Programvare inkl. nettbrett
  • Styringsenhet (gateway)
  • Strømavleser (EMI HAN)

Teknisk

Endelig er systemet ferdig utviklet og stabilt. Som vist på skissen under så styrer vi nå alle sentrale elementer i et hus/bygnings som krever «større» mengder energi.

Nytt er også styring av varmt vann til hhv radiatorer og vannbåren varme.

Som dere ser i tabellene på høyre side så viser de røde kryssene hva de kan styres på.

Ingen andre systemer jeg kjenner har samme kapasiteter.

Husk at vårt system kan gi Enova støtte hvis du styrer to eller flere laster som for eksempel varmtvannstank og elbillader.

Les alt om løsningen

Se produktinformasjon

Om E20

Les mer om det norske selskapet E20 og deres unike produkt